SATIN ALMA KURALLARI
MADDE 1:  TARAFLAR

1.1 – SATICI
Ünvanı :         www.cantayap.com.tr
Adresi :          Eşrefpaşa Caddesi No:1 /108 (10 Nolu Otopark Altı)
Mezarlıkbaşı Konak – İzmir
Telefon :        +90533 595 54 84
Mail :              info@cantayap.com.tr

MADDE 2: KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme)nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.cantayap.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı
belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.cantayap.com.tr adresinden kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Sipariş oluşturulduktan sonra siparişleriniz altında bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Teslimat Tarihi : Ürün sevkiyat’ları ortalama 7 iş günü içinde tamamlanacaktır. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir olup; ayrıca ALICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 30 günlük süreye ilaveten on gün daha uzatılabilir.

ALICI, KARGO ARACILIĞI İLE KENDİSİNE SEVK EDİLMİŞ OLAN ÜRÜNLERİ KARGODAN TESLİM ALIRKEN, NAKLİYE ESNASINDA HASAR GÖRÜP GÖRMEDİĞİNİ KONTROL ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. GEREKLİ KONTROLÜ YAPMADAN ÜRÜNÜ HASARLI OLARAK TESLİM ALMIŞ İSE SORUMLULUK TAMAMEN KENDİSİNE AİT OLACAKTIR. BU DURUMDA SATICI VE KARGO ŞİRKETİ HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
ALICI, SATIN ALDIĞI ÜRÜNLERİ KARGODAN TESLİM ALIRKEN ÜRÜNÜN HASAR GÖRMÜŞ OLDUĞUNU TESPİT ETTİĞİNDE VE KARGOYU TESLİM ALMADAN SATICIYI DERHAL HABERDAR ETMEK ZORUNDADIR.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, www.cantayap.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir.

4.3. Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi / kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.  Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesi ve/veya Sözleşme konusu ürün/hizmetin, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek olduğu hallerde, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesi gibi hallerde SATICI sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda tüm kargo ücretleri ALICI?ya ait olacaktır.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya  eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.

4.7. Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün
teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden ve satış bedelini Satıcının banka hesabına geçmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini
şimdiden kabul etmektedir.

4.10. ALICI’nın satın almış olduğu ürünün garanti belgesi ile satımı zorunlu olan ürünlerden olması halinde, ALICI ürününün kutusunun SATICI tarafından açılıp garanti belgesinin SATICI tarafından imzalanmasını peşinen kabul eder.

MADDE 5: CAYMA HAKKI
ALICI; ürünün / hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya faks, e.posta veya www.cantayap.com.tr adresindeki elektronik iade formu ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde KULLANILMAMIŞ OLMASI ve SATICI TARAFINDAN TEKRAR SATIŞA ARZ EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde:
a. 3. kişiye veya ALICI’ya  teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak İADE?lerde  Kargo gönderim bedeli ALICI?ya aittir. İade esnasında Kargo bedeli ödenmemiş gönderiler (İADE?ler) teslim alınmayacak ve İade işlemi GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR. Faturası kurumlar (Firmalar) adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
b. İade formu,
c. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız, kullanılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle
birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. Bu kapsamdaAlıcı, Satıcının ÜCRETSİZ KARGO PROMOSYONU’ndan yararlandırılmış ise İADE edilen Ürün bedelinden Kargo gönderim ücreti kesilerek alıcıya İADE gerçekleştirilecektir.
d. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasını ve Satış bedelinin alıcının banka hesabına geçmesini takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir.
e. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.
f. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
g. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan teknik ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.